Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi informację na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zbieranych przez niżej wymienionych administratorów od osób, których dane te dotyczą. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób, których dane osobowe są przetwarzane, lecz pełni funkcję informacyjną  względem tych osób. 

 1. Współadministratorami Twoich danych osobowych są: 
 • Grzegorz Wojciechowski Max – Dywanik, z siedzibą: Biskupice Ołoboczne, ul. Ostrowska 47, 63-460 Nowe Skalmierzyce, 63-460 Nowe Skalmierzyce, e-mail: biuro@max-dywanik.pl, nr tel.: 62 7624736,
 • Mateusz Wojciechowski newstyling, z siedzibą: Biskupice Ołoboczne, ul. Ostrowska 47, 63-460 Nowe Skalmierzyce,  tel: 62 580 40 50; e-mail: sklep@newstyling.pl,
 • Małgorzata Wojciechowska MaxGroup.pl, z siedzibą: Biskupice Ołoboczne, ul. Ostrowska 47, 63-460 Nowe Skalmierzyce, e-mail:contact@maxgroup.pl, nr tel.: 62 7624736.      

którzy działają na zasadach współadministrowania. Z administratorami można się kontaktować w następujący sposób:

Biskupice Ołoboczne, ul. Ostrowska 47, 63-460 Nowe Skalmierzyce,                        

e-mail: iodo@maxgroup.pl, nr tel.: +48 62 7624736 lub bezpośrednio z każdym ze Współadministratorów. 

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 2. Cele i podstawa prawna przetwarzania. Administratorzy przetwarzają tylko te dane osobowe, które są konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały pozyskane. Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje, Administrator informuje o tym przed zebraniem takich informacji. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, tj. w celu zawarcia umowy sprzedaży,
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach, tj. prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej w związku z ustawą o rachunkowości i innymi przepisami prawa dotyczącymi podatków, 
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne jest do celów wynikających  z prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów, tj. w celach: 
 • dążenie do sprzedaży – nawiązywania relacji handlowych, 
 • dbanie o wizerunek – rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków,
 • utrzymanie płynności finansowej – windykacja należności,
 • obrona interesów przedsiębiorcy – dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami,
 • dbanie o interesy i wizerunek przedsiębiorcy – marketing usług własnych,
 • sprzedaż usług i promowanie partnerów gospodarczych – marketing usług i towarów obcych.
 1. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne w celu zawarcia umowy. W przypadku ich niepodania niemożliwe będzie zawarcie umowy. 
 2. Administratorzy mogą przekazywać dane osobowe odbiorcom zajmującym się obsługą księgową, IT, obsługą prawną, finansową, windykacją roszczeń, usługami pośrednictwa w zakresie zawierania umów, doręczania korespondencji. 
 3. Klientowi lub innemu użytkownikowi strony internetowej przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Klienta). W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: iodo@maxgroup.pl , numer telefonu:   62 7624736 lub osobiście w siedzibie administratora. 
 1. Polityka plików „cookies”

Czym są pliki „cookie”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Samo wysłanie cookie do przeglądarki w żaden sposób nie może naruszać prywatności użytkownika. Informacje zawarte w cookie wykorzystywane mogą być jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane. Wyłączenie obsługi cookie w przeglądarce, z której korzystasz nie wpłynie negatywnie na zawartość oraz funkcjonowanie naszych stron, może ono jedynie zmniejszyć wygodę korzystania z serwisu.

Jakich plików „cookies” używamy ?

 • Niezbędnych do działania serwisu – pliki umożliwiają prawidłowe działanie strony, logowanie, poruszania się po serwisie,
 • Statystycznych – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z serwisu (w tym także ciasteczka podmiotów trzecich – np. popularny system zbierania statystyk Google Analytics),
 • Funkcjonalnych – umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • Reklamowych – umożliwiające zbieranie informacji potrzebnych do śledzenia skuteczności kampanii reklamowych, a także przygotowanie odpowiedniej treści na podstawie kontekstu strony (czasami są to też pliki cookie podmiotów trzecich współpracujących z nami)
 • Społecznościowe – umożliwiające integrację wraz z serwisami społecznościowymi, z których korzystasz – m.in. Facebook, z wykorzystaniem plików cookie należących do podmiotów trzecich tworzących te serwisy

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta  przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

Usuwanie plików „cookies”

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).